top of page

Thai Massage

นวดแผนไทย

  • 1 h
  • 420 Thai baht
  • Settakit 1

Service Description

นวดแผนไทย เป็นการนวดเพื่อสุขภาพที่สามารถนวดได้ทุกคน รวมถึงผู้สูงอายุ ช่วยกระตุ้นระบบของร่างกายให้ผ่อนคลาย เพิ่มการไหลเวียนของเลือด ช่วยให้การนอนหลับดีขึ้น


Contact Details

  • Settakit 1, Samutsakorn, 74000

    + 0948211199

    leraxspa@gmail.com


bottom of page